logo

startbutton

M+abc - for tilpassede oppgaver til lesing, skriving,

kartlegging av bokstavkunnskap og fonologisk lesing.

 

 

 

«Eleven opplevde en enorm mestring og jobbet seg gjennom 3 sider med glede og engasjement»

Lærer i e-post til oss

 

 

 

 

 

M+abc er et læremiddel som er utviklet for i ivareta prinsipper i lesemetoden iMAL . M+abc kan også brukes som et frittstående læremiddel, uten metode.

Det er ulikt fra barn til barn hvor mye lagring, gjenhenting og vedlikehold som må til for at en bokstav automatiseres. Med M+abc er det mulig å lage et ubegrenset antall oppgaver som kan skrives ut på papir. Oppgavene kan tilpasses klassens bokstavrekkefølge og progresjon, men oppgavene kan også tilpasses enkeltelever slik at de til enhver tid kan jobbe med de bokstavene som er innlært. Det gir mestring og systematisk progresjon. Eksempler på oppgaver: Sporing av bokstaver eller ord, skrive ord til bilder, lese stavelser, bokstavrekker, ord eller non-ord. Lage kartleggingsoppgaver med de bokstavene elevene til enhver tid har lært.

 

1. Velg læreverk

velg læreverk

 

2. Bokstavrekkefølgen i programmet tilpasser seg læreverket, og du velger hvor langt dere har kommet

Bokstavrekkefølge

 

3. Skriv ut så mange ulike oppgaver som du ønsker

kryssord

 

 

 

 

imal-logo

Mer om iMal

iMAL er en fonetisk basert lesemetode som har elementer fra en språkterapimetode i USA. iMAL-metoden har vist gode resultater i den første lese- og skriveopplæringen. Se: steinkjer-avisa.no.

 

iMALs definisjon på å ha lært bokstavene betyr å huske bokstaven til både lesing og skriving. Det fordrer to ulike kognitive ferdigheter. iMAL kan du kan lære mer om på webinar / nettkurs.

 

Flere skoler rundt om i Norge har vært med på utprøving av læremiddel og iMAL-metoden dette skoleåret. Her kan du lese litt om en av dem: ostlendingen.no, nrk.no.

 

En masteroppgave om metoden bekrefter at innlæringsprinsippene i iMAL er i tråd med hva forskning sier er gode tiltak for å forebygge lesevansker (Masteroppgave om iMal) .

gode økter med frilek

iMAL-metoden legger vekt på korte intensive arbeidsøkter avløst av gode økter med frilek.

 

 

Webinar / nettkurs / sertifisering

iMAL kan du enkelt lære gjennom å delta på en webinar-rekke som består av fire deler, hver på 45 – 60 minutter. Dette er en unik sjanse til at alle som jobber med den første lese- og skriveopplæringen på en skole kan se kursene sammen.

Innhold i webinaren:

  1. Innføring i iMAL-metoden
  2. Bokstavinnlæring, prinsipper og oppgaver i praksis
  3. Lær å lage oppgaver i M+abc som ivaretar iMAL-prinsippene
  4. iMAL: Kartlegging, tidlig innsats og spesialundervisning Du kan les mer om webinarer og sertifisering på iMals hjemmeside.
Kasino

Varierte oppgaver i den første lese- og skriveopplæringen.

prikk til prikk

Oppgaver som alle elever kan lykkes med.

imallogo