logo

startbutton

Med M+ kan du enkelt lage tilpassede

oppgaver og spill i matematikk!

 

 

 

 

 

 

 

Oppgaver i M+

I M+ er det veldig enkelt å generere oppgaver. Med noen få klikk velger du typer oppgaver og hva slags tall som skal brukes. Deretter er det bare å skrive ut. Med hvert oppgaveark kan du også skrive ut et svarark (betalt versjon).

 

Nedenfor ser eksempel på en oppgaveside. Bruk menyen til høyre for å se flere.

Forrige|Neste

 

Geometriske figurer lll

Elevene skal her merke enkle todimensjonale figurer knyttet til antall hjørner, kanter, vinkler og symmetriakser. Du velger hvilke egenskaper det skal spørres etter, og hvilke typer figurer som skal benyttes.

 

Geometriske figurer lll

Innhold i M+

globe

Oppgaveside i M+

Addisjon 1

Addisjon 2

Addisjon 3

Algebra

Antall dyr

Avrunding

Begrepsoppgaver

Brøkoppgaver

Divisjon 1

Divisjon 2

Divisjon 3

Enheter – Omregning

Faktorisering

Fullføre kvadrat

Funksjoner og graf..

Gangetabellen

Geometriske figure..

Geometriske figure..

Geometriske figurer

Klokka døgnet rundt

Klokkeoppgaver

Koordinatsystem me..

Ligninger og ulikh..

Loop

Mattemix 1

Multiplikasjon 1

Multiplikasjon 2

Multiplikasjon 3

Multiplikasjon av ..

Myntoppgaver

Måling og målestokk

Overslag

Potenser

Prosentregning

Rangere tall

Regneprøven

Regning med flere ..

Rotoppgaver

Skrive tall

Større enn – mindr..

Større/mindre enn-..

Subtraksjon 1

Subtraksjon 2

Subtraksjon 3

Sudoku med regning

Tall på utvidet fo..

Tallrekker (aritme..

Tallvenner

Tegne mønster – bå..

Tekstoppgaver Wiki

Tekstoppgaver

Transformasjoner

Volum