logo Nyhet M+ v1.4 kommer snart.

M+ pć norsk. M+ pć dansk. M+ pć svensk.

Med M+ kan du enkelt lage tilpassede

oppgaver og spill i matematikk!

 

 

 

Kjøpsbetingelser for M+ lisenser

 

NB: Punkter som omhandler kortbetaling gjelder fra den dato kortbetalingen er innført på www.mpluss.no

1. Parter

Selger
Nissens Verksted

Skogveien 2, 1430 Ås
Telefon: +047 64 96 36 92 / +047 99 15 28 93
Org.nr: 987 536 225 MVA
Momsregistreringsnr i Danmark (SE-nummer): 12 34 49 29
Momsregistreringsnr i Sverige: SE302348225401

Kjøper
Den juridiske personen/skolen/kommunen som er registrert som kjøper av produktet.

 

Andre betingelser kan gjelde for kjøp av M+ lisenser av andre selgere.

 

2. Produktet
Produktet er en lisens som gir tilgang til å benytte programmet M+ i en tidsavgrenset periode.

Personlig lisens
En personlig lisens kan kun registreres på, og benyttes av én person. Det er ingen begrensninger i antall datamaskiner som programmet kan brukes på. Funksjonalitet i M+, knyttet til det å ha flere brukere, kan være begrenset.

 

Skolelisens
En skolelisens registreres i skolens navn. En skolelisens gir alle pedagogiske ansatte rett til ubegrenset bruk av M+ på skolen og hjemme.

 

Kommunelisens
En skolelisens registreres i kommunens navn. En kommunelisens gir alle kommunale skoler rett til bruk av M+ som om de hadde en skolelisens.

 

Overlappende lisenser
- Kjøper av personlig lisens er selv ansvarlig for å undersøke om skolen eller kommunen allerede har lisens på M+.
- Kjøper av skolelisens er selv ansvarlig for å undersøke om kommunen allerede har lisens på M+.
- Etter at angrefristen har løpt ut, gis det ingen refusjon ved overlappende lisens. Unntak kan gjøres etter avtale, ved oppgradering fra personlig lisens til skolelisens.

 

3. Teknisk kravspesifikasjon

Krav til datamaskin
M+ skal i utgangpunktet kunne fungere på enhver datamaskin som kjører Microsoft Windows Xp eller Microsoft Windows Vista, men ytelsen kan variere etter datamaskinens spesifikasjoner.
Er man i tvil kan man teste ut M+ som demo (uten utskriftmulighet) eller med gratis lisens før kjøp av lisens.

 

4. Betaling

Sikkerhet
Når du handler hos oss blir betalingen behandlet av DIBS, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. Med DIBS har man de samme garantier og den samme trygghet som i den fysiske verden. Det er ingen oppbevaring av kortnummer i nettbutikken. Alt foregår online, med direkte autorisasjon av kjøper og selger. Betalingssidene er sikret med SSL og alle kortdetaljer er kryptert. Av sikkerhetsmessige grunner lagrer Nissens Verksted ikke ditt kreditkortnummer. Sikkerhet er noe vi tar svært alvorlig. Det er like sikkert å handle med kort hos Nissens Verksted som i en hvilken som helst butikk eller restaurant.

Kort
Betaling utføres med Visa eller MasterCard.

Regning
Ved kjøp av skolelisens kan man velge å få tilsendt regning/faktura pr e-post. Betalingsfristen er 14 dager fra utsendelse.

5. Leveringstid
Ved betaling med kort sendes lisenskoden pr e-post umiddelbart etter at betalingen er fullført. Ved bestilling sendes det et midlertidig lisensnummer umiddelbart etter at bestillingen er fullført. Det endelige lisensnummeret leveres da etter at faktura er betalt.

6. Angrerett
Ved forbrukerkjøp gjelder bestemmelser i "Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) ".
Ønske om bruk av angreretten skal meldes skriftlig/på e-post til Nissens Verksted ikke senere enn 14 dager etter at lisensen er mottatt (14 dager etter bestillingsdato).

7. Forbehold om feil
Vi tar forbehold om eventuelle feil i M+. Tekniske feil som har betydning for M+ sine funksjoner bes meldes til Nissens Verksted. De vil bli forsøkt rettet opp så fort som mulig.

8. Support
Innehavere av lisenser og rettmessige brukere har krav på support via web-skjema, e-post eller telefon. Respons vil vanligvis bli gitt samme dag, maksimalt etter 2 dager unntatt i skolens ferier (følger skoleruten for Akershus, Norge).

9. Kopiering

Kopiering av skjermbilder fra M+
Det er tillatt å kopiere fra M+ for bruk på websider o.l. i ikke kommersiell hensikt. Dette under forutsetning av at det henvises til www.mpluss.no.

Kopiering av utskrifter
Utskrifter kan kopieres fritt, men utskrifter som er merket med lisensinnehavers navn skal bare benyttes til denne personens/institusjonens barn/elever.

 

10. Tvister
Ved eventuelle tvister vil vi prøve å løse dem partene i mellom. Hvis dette ikke går, kan saken bringes inn for Forbrukerrådet. Tvister skal følge norsk lov.

 

11. Bekreftelse
Ved å gjennomføre bestillingen bekrefter kjøper at kjøpsbetingelsene er godkjent.

Utskriftsvennlig versjon

Kasino

Algebrakasino engasjerer. Les mer.

prikk til prikk

Prikk-til-prikk er gøy. Les mer.